Konkurranseregler & vilkår

Takk fordi du deltar i Isabella&Friends’konkurranse. I det følgende kan du lese om våre (Euromics) konkurranseregler og vilkår. For å gi deg et lettere overblikk, har vi opprettet en Frequently Asked Questions (FAQ) side, der du kan se de oftest stilte spørsmålene i forbindelse med våre konkurranser.

FAQ om konkurranser

Q: Hvem kan delta?

A: Denne konkurransen er åpen for barn og unge under 18 år bosatt i Danmark, Norge, Sverige eller Finland. Ansatte hos Euromic og/eller deres nærmeste familie, representanter, tredjeparter eller alle andre som har profesjonell tilknytning til Euromic og denne kampanjen, får ikke delta.

Q: Hva skal jeg gjøre for ådelta?

A: For å ha mulighet for å vinne, så krever det, at du svarer riktig på det eller de spørsmålene som blir stilt i konkurransen. Dessuten ber vi deg om å registrere deg med din e-postadresse. Dette gjør vi, slik at vi kan komme i kontakt med deg, dersom det er deg som blir trukket som vinner av konkurransen. Når konkurranseperioden slutter, og vinneren er funnet, blir alle tilmeldte e-postadresser slettet fra systemet vårt.

Q: Er det gratis at delta?

A: Ja. Alle konkurranser på Isabella&Friends krever ikke tilkjøpav produkter, og konkurransene er ikke er forbundet med noen kostnader for konkurransedeltageren.

Q: Hvordan kan jeg vinne?

A:For at få mulighet for åv inne så krever det, at du svarer riktig på det eller de stilte spørsmålene i konkurransen. Dessute nskal du oppfylle de spesifikke konkurransevilkårene for den pågjeldende konkurransen. Disse finner du under ”Visit&Win” og den aktuelle konkurransen.

Q: Hva kan jeg vinne?

A: Premien varierer alt avhengig av konkurransen. Du kan se mer under den spesifikke kampanjen på ”Visit&Win”.

Q: Hva skal dere bruke mine personlige opplysninger til?

A: Alle konkurransedeltagere blir bedt om å opplyse e-postadressen deres, slik at vi har mulighet for å ta kontakt til dem i tilfelle av, at de blir trukket ut som vinner. Når vi har trukket vinneren, sender vi vedkommende en e-post, hvor vi ber om konkurransedeltagerens personlige opplysninger, som for eksempel: navn, adresse, mobilnummer/fastnettelefon. Disse kontaktdata har vi bruk for i forbindelse med fremsendelse av premien. Når konkurransen er slutt, sletter vi kontaktinformasjonene på konkurransevinneren, akkurat som vi sletter alle tilmeldte e-postadresser.

Q: Blir mine personlige opplysninger gitt videre?

A: Nei. I forbindelse med deltagelse i konkurranser ber vi konkurransedeltagerne opplyse e-postadressen deres, så vi på bakgrunn av denne kan ta kontakt til vinneren av konkurransen. Vinneren blir bedt om å sende sine kontaktinformasjoner til oss over e-post, og etterpå sender vi premien også blir alle opprettede data slettet i systemet vårt.

Q: Når og hvordan får jeg premien min?

A: Premien blir sendt til vinnerens bopel eller posthus så fort som mulig og senest innen ca. 2-3 uker.

Q: Kan jeg bytte premien min?

A: Premier vunnet i konkurranser på Isabella&Friends kan ikke byttes til andre premier eller ytelser eller kontanter. Ønskes premien ikke tilsendt til den uttrukne vinneren, så skal man sende en e-post til Euromic med opplysning om dette.

© Studio-e Allerettigheter forbeholdes

Site by POP