Tävlingsregler och villkor

Tack för att du deltar i Isabella&Friends tävling. Nedan kan du läsa om våra (Euromics) tävlingsregler och villkor. För att göra det mer överskådligt för dig har vi gjort en sida med Vanliga frågor (FAQ). Sidan innehåller sådana frågor som ofta förekommer i samband med våra tävlingar.

FAQ om tävlingar

Q: Vem kan delta?

A: Tävlingen är öppen för barn och unga under 18 år som är bosatta i Danmark, Norge, Sverige och Finland. Anställda hos Euromic och/eller deras närmaste familj, representanter, tredjeparter och alla andra som har en professionell anknytning till Euromic och denna kampanj har inte rätt att delta.

Q:Vad ska jag göra för att delta?

A: För att ha möjligheten att vinna så krävs det att du svarar rätt på den eller de frågor som ställs i tävlingen. Utöver det ber vi dig att registrera dig med din e-postadress. Vi behöver den för att kunna komma i kontakt med dig om det blir du som dras som vinnare i tävlingen. När tävlingsperioden är över och vinnaren har utsetts, raderas alla tävlingsdeltagares e-postadresser från vårt system.

Q: Är deltagandet gratis?

A: Ja. Inga tävlingar på Isabella&Friends kräver något tillköp av produkter och tävlingarna kostar inget för tävlingsdeltagarna.

Q: Hur kan jag vinna?

A: För att ha möjlighet att vinna så krävs det att du svarar rätt på den eller de frågor som ställs i tävlingen. Därutöver ska du uppfylla de specifika tävlingsvillkor som gäller för den aktuella tävlingen. Du hittar dem under ”Visit&Win” för den aktuella tävlingen.

Q: Vad kan jag vinna?

A: Priset varierar beroende på tävlingen. Du kan läsa mer under den specifika kampanjen på ”Visit&Win”04-09-2012.

Q: Vad använder ni mina personuppgifter till?

A: Alla tävlingsdeltagare ombeds lämna sina e-postadresser, så att vi kan kontakta vinnarna. När vi har dragit vinnaren, skickar vi ett e-postmeddelande där vi ber om tävlingsdeltagarens personuppgifter, dvs.: namn, adress samt mobilnummer/fastnättelefon. Dessa kontaktuppgifter behöver vi för att kunna skicka priset. Efter tävlingens slut raderar vi kontaktuppgifterna för vinnaren i tävlingen och vi raderar även alla andra e-postadresser som berör tävlingen.

Q: Lämnas mina personuppgifter vidare?

A: Nej. Vi ber våra tävlingsdeltagare att ange sina e-postadresser så att vi kan kontakta vinnaren i tävlingen. Vi ber vinnaren skicka in sina kontaktuppgiftervia e-post och därefter skickar vi priset. Alla upprättade data raderas sedan från vårt system.

Q: När och hur får jag mitt pris?

A: Priset skickas till vinnarens bostad eller postkontor snarast möjligt och senast inom 2-3 veckor.

Q: Kan jag byta mitt pris?

A: Priser som vunnits i tävlingar på Isabella&Friends kan inte bytas ut mot andra priser, tjänster eller kontanter. Om vinnarens som dragits inte vill ha sitt pris, ska detta meddelas via e-post till Euromic.

© Studio-e Alla rättigheter förbehållna

Site by POP